BA THÁNG CUỐI CÙNG: THAI NHI

BA THÁNG CUỐI CÙNG: THAI NHI

ba tháng cuối thai nhi
Mẹ Bầu
  Suốt ba tháng cuối cùng, thai nhi ngày càng giống đứa trẻ sẽ sinh và chẳng mấy chốc nó sẽ được bạn ôm ấp, vuốt ve.   ...
0