4 CHẤT KỲ LẠ

4 CHẤT KỲ LẠ

công nghệ 1.3
Công Nghệ
Nitrogen Triiodide                                  Nitrogen Triiodide là 1 hợp chất hóa học dạng dầu không ổn định, nó có thể phát nổ với bất kỳ tiếp xúc đột ngột ...
0